. . سلام. این آلبوم در حال راه اندازی کامل و تکمیل محتوا است و بزودی جایگزین آلبوم اصلی می شود.

شهید حاج عباس کریمی

<p ><span >شهید حاج عباس کریمی در قهرود کاشان متولد شد. این فرمانده شجاع و دلیر همراه با دیگر شهیدان این نقطه از سرزمین دلاور پرور باعث افتخار مردم شهید پرور قهرود کاشان گردید.</span></p> <p ><span >زادگاه شهید حاج عباس کریمی را بیشتر بشناسیم (<a href="http://www.farsname.ir/index.php?persian=content&amp;categoryID=570&amp;nodeID=830" target="_blank"><strong>اینجا</strong></a>)</span></p>

Share With Friends

Share With Friends

تصویر اتفاقی

برچسب محبوب

Add Tag

اطلاعات آلبوم