با حذف آلبوم گردان 2 (نصر) پادگان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف . کد 51 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف